Wilt u met uw reisorganisatie deelnemer worden? Lees dan eerst de onderstaande informatie, onze Statuten, het Deelnemersreglement en de Uitvoeringsregeling publieksbijdragen goed door.

For EU/EFTA companies active in the Netherlands wishing to become a participant of the Calamiteitenfonds, certain information is available in English. Please send your request to info@calamiteitenfonds.nl.

De belangrijkste informatie voor u als mogelijke nieuwe deelnemer vindt u in artikel 12 van de statuten en in de artikelen 2 tot en met 4 van het deelnemersreglement. Het aanvragen van het deelnemerschap is alleen zinvol wanneer uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet:

a.
U houdt zich bezig met het organiseren van toeristische reizen;

b.
Uw bedrijf is een rechtspersoon of personenvennootschap naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of van de Europese Vrijhandels-associatie (EVA) met de hoofdvestiging in een lidstaat van de EU of de EVA of, dit geldt indien u een eenmanszaak heeft - u woont in Nederland of u oefent uw belangrijkste bedrijfsactiviteiten uit in Nederland;

c.
U toont ten genoegen van het bestuur aan dat u maatregelen heeft genomen als bedoeld in artikel 512 lid 1, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voordat u reizen met garantie aan uw klanten kunt aanbieden en u de garantie in uw brochure kunt publiceren moet u Calamiteitenfondsdeelnemer zijn. Het deelnemerschap moet dus voor het verschijnen van uw brochure(s) of de publicatie van uw reisaanbod op uw internetsite worden aangevraagd.

Wanneer u het deelnemerschap wilt aanvragen, maakt u dan de aanvraagkosten van € 285,00 over op IBAN: NL12 RABO 0381 9183 27 (BIC: RABONL2U), onder vermelding van de naam van uw onderneming en de omschrijving “aanvraagkosten”.

Hierna kunt u de aanvraag doen door het volledig ingevulde Aanvraagformulier op te sturen naar het Calamiteitenfonds.

Na ontvangst van de aanvraagkosten en het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordelen wij of uw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet. Daarna informeren wij u over de nadere toelatingsvoorwaarden en over de hoogte en de termijnen van de bij u te incasseren bedragen. Wanneer u aan alle voorwaarden hebt voldaan wordt u ingeschreven als deelnemer. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij bevestigen u ook per wanneer u uw reizen met de garantie van het Calamiteitenfonds mag aanbieden.

Het Calamiteitenfonds kent voor de deelnemersbijdrage vier tarieven, verbonden aan vier omzetcategorieën. Met ‘omzet’ wordt die omzet bedoeld die onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt. Dus inclusief de van heffing vrijgestelde omzet.

Jaaromzet Deelnemersbijdrage
0 - 0,25 miljoen € 284,00
0,25 - 2,5 miljoen € 853,00
2,5 - 12 miljoen € 1.422,00
> 12 miljoen € 2.844,00